บทความ Hacking - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Hacking

นำเสนอบทความน่ารู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย hacking and security

     หากระบบเน็ตเวิร์กของเราเรามักถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีอยู่บ่อยๆ โดยการเข้ามาแกล้งลบหรือเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่าง จนทําให้ระบบเน็ตเวิร์กไม่สามารถใช้งานได้ เทคนิคนี้จะทําให้การเข้าไปเซ็ตค่าระบบเน็ตเวิร์กไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

1. คลิกเข้าไปที่ HKEY_CCURRENT_UUSER\Software\Microsooft\Windows\\CurrentVerssion\Policiess\ Network แต่หากไม่พบโฟลเดอร์ Network ให้คลิกขวาที่ Policies แล้วเลือกคำสั่ง New > key 
2. กําหนดชื่อโฟลเดอร์เป็น Network แล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม

     การ Sniffing คือการดักฟังหรือดักจับข้อมูลภายในเครือข่ายนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีรูปแบบหนึ่ง โดย มี Tools มากมายที่ใช้สำหรับการ Sniffing เช่น Wireshark , Cain&Abel , Ettercap เป็นต้น

โดยในแบบเรียนนี้เราจะใช้ Ettercap และ Wireshark ซึ่งเป็น Tool ตัวหนึ่งที่อยู่ภายใน Bactrack4 สำหรับทดลองการดักจับข้อมูลจากเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน 

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม