คำติชมจากลูกค้าที่ใช้บริการอบรมเน็ตเวิร์ก - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร สอบถามโทร.082-5674413

คำติชมจากลูกค้าที่ใช้บริการอบรมเน็ตเวิร์ก

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เรานำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ภาพบรรยากาศอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าต่อเรา ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ภาพบรรยากาศอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าต่อเรา ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center
   
ขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admn จากบริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admn จากบริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  
ขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Admn จากบริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด