คำติชมจากลูกค้าที่ใช้บริการอบรมเน็ตเวิร์ก - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร สอบถามโทร.02-5096715

คำติชมจากลูกค้าที่ใช้บริการอบรมเน็ตเวิร์ก

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เรานำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์