โปรโมชั่น In-house Training - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่น In-house Training

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายนอกสถานที่ด้วยโปรโมชั่น In-House Training ดังนี้

1. อบรมในระยะเวลา 3 - 5 วัน เหมาจ่ายวันละ 11,000 บาทเท่านั้น (ไม่เกิน 15 ท่าน)

2. อบรมในระยะเวลาน้อยกว่า 3 วัน คิดค่าบริการเหมาจ่ายวันละ 13,000 บาทเท่านั้น (ไม่เกิน 15 ท่าน)

** หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับกรุงเทพและเขตพื้นที่ปริมณฑลบางพื้นที่ กรณีต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล ทางบริษัทจะคิดค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยตามเหมาะสม

ยกเว้นคอร์ส CCNA, CCNP, Wireshark, Hack and Security และ VMware Level 2 คิดค่าบริการอบรมนอกสถานที่เริ่มต้นวันละ 13,000 บาท

โปรโมชั่น In-House Training เหมาะกับบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรจำนวนตั้งแต่ 5-15 คน เข้าร่วมอบรม 

โปรโมชั่น In-House Training เหมาะกับบริษัทที่เปิดให้บริการติดตั้งงานทางด้านเน็ตเวิร์ก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการรับติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรโมชั่นอบรม Network นอกสถานที่