โปรโมชั่น In-house Training - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่น In-house Training

 โปรโมชั่นเทรนนิ่งนอกสถานที่่ สำหรับคอร์ส Network Basic, Firewall, MikroTik, Windows Server และ Linux Server สำหรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 15 ท่าน (คิดเพิ่มวันละ 500 ต่อคน สำหรับจำนวนผู้เข้าอบรมที่เพิ่มขึ้น)

สิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่น In House Training 

1. ลูกค้าที่เหมาจ่าย 5 วัน ได้สิทธิ์ส่งพนักงานหรือลูกค้าเข้าร่วมอบรมกับศูนย์อบรมฟรี 1 คอร์ส จำนวน 1 ท่าน

2. ลูกค้าที่เหมาจ่าย 10 วันขึ้นไปได้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรีนอกสถานที่ 1 คอร์ส (ในคอร์สที่เคยใช้บริการอบรม) พร้อมทั้งส่งพนักงานหรือลูกค้ามาเทรนนิ่งฟรีที่ศูนย์อบรมได้อีก 1 คอร์ส จำนวน 2 ท่าน

บริการอบรมเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์นอกสถานที่ ระบบ Firewall ระบบ Linux คอร์ส CCNA

เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ลูกค้าต่างจังหวัดคิดค่าที่พักและค่าเดินทางตามความเหมาะสม

2) โปรโมชั่นนี้ไม่รวมคอร์ส CCNA, VMware, Wireshark, Hacking, Network Programming (ส่วนลดตามจำนวนวันที่ใช้บริการของแต่ละคอร์ส)