โปรโมชั่นอบรม VMware (Virtualization) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่นอบรม VMware (Virtualization)

     ระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Server และระบบ Network เพราะจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดกับการทำงานของเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

     สำหรับ Admin ที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ เรายินดีมอบโปรโมชั่นพิเศษอบรมหลักสูตร VMware 2 คอร์ส เหมาจ่ายในราคา 9,900 บาท (ก่อน VAT)

อบรมหลักสูตร VMware ด้วยโปรโมชั่นแพ็คคู่กับ ez-admin training center