โปรโมชั่น Thailand 4.0 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

EZ-ADMIN

โปรโมชั่น Thailand 4.0

โปรโมชั่น Thailand 4.0 

          อบรมได้ทุกหลักสูตรในปัจจุบันและคอร์สใหม่ในอนาคตไม่ต่ำกว่า 20 หลักสูตร (ยกเว้น CCNP ) ภายในระยะเวลา 3 ปี เหมาจ่ายเพียง 49,900 บาทเท่านั้น ด่วน! ชำระเงินภายในเดือนมิถุนายน 2560 จ่ายเพียง 45,000 บาทเท่านั้น

 

แถมฟรี!!!!

 • ลูกค้าในนามบริษัทสามารถเชิญไปอบรมนอกสถานที่ฟรีค่าสอน 1 วันในหลักสูตร MikroTik Level 1 
 • และให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำการคอนฟิกอุปกรณ์ MikroTik โดยสามารถนำอุปกรณ์ของท่านมาขอคำปรึกษาได้ฟรี 1 วัน

                (กรณีลูกค้าในนามบุคคล ท่านสามารถมาใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ที่บริโปรโมชั่นอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด

เงื่อนไขการใช้บริการโปร Thailand 4.0

 1. อบรมทุกหลักสูตรที่มีและที่เปิดใหม่ในอนาคต (ยกเว้น CCNP) ภายในระยะเวลา 3 ปี (ไม่รวมหลักสูตรที่ยกเลิกหรือแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นใหม่)
 2. ชำระเงินครั้งเดียวก่อนใช้งานโปรโมชั่นดังกล่าว
 3. อบรมซ้ำฟรี เดือนละไม่เกิน 2 หลักสูตรภายในระยะเวลาโปร 3 ปี โดยลูกค้าจะต้องแจ้งจองอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 
 4. การเปลี่ยนสิทธิ์อบรมตามโปรโมชั่น Thailand 4.0
 • ในนามบริษัท เราให้สิทธิ์ท่านเปลี่ยนพนักงานมาอบรมได้ 5 สิทธิ์โดยในกรณีที่พนักงานคนเดิมที่เคยใช้สิทธิ์อบรมลาออกไป หรือไม่สามารถมาอบรมได้อีก พนักงานคนใหม่ที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์อบรมแทนจะไม่สามารถใช้สิทธิ์อบรมในหลักสูตรเดิมที่พนักงานคนเก่าได้ใช้สิทธิ์อบรมไปแล้ว รวมทั้งไม่สามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำในหลักสูตรก่อนการเปลี่ยนสิทธิ์ทุกกรณี ***ที่สำคัญ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่เกิดขึ้น สิทธิ์การใช้งานโปรโมชั่นจะเป็นของคนใหม่ทันที คนเก่าๆ หรือสิทธิ์เก่าๆ ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ และไม่สามารถย้ายสิทธิ์กลับมาได้เช่นกัน
 • ในนามบุคคล เราให้สิทธิ์ท่านเปลี่ยนผู้เข้าอบรมได้ 2 สิทธิ์ โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมท่านแรกจะหมดสิทธิ์ในโปรโมชั่นทันที ไม่สามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ และผู้เข้าอบรมท่านใหม่ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์อบรมในหลักสูตรก่อนการเปลี่ยนสิทธิ์ได้เช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถย้ายสิทธิ์กลับไปได้เช่นเดียวกัน
 • การใช้งานสิทธิ์โปรโมชั่นรวมทั้งการเปลี่ยนสิทธิ์ จะต้องยืนยันตัวตนของผู้เข้าอบรมด้วยบัตรประชาชนก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 1. การใช้สิทธิ์บริการแถมฟรี กรณีอบรมนอกสถานที่ของบริษัทลูกค้า 1 วัน จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะทำเอกสารใบเสนอราคาให้ท่านทราบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 2. การนำอุปกรณ์ MikroTik มาขอคำแนะนำ หรือปรึกษาปัญหาการใช้งาน ไม่ได้หมายรวมถึงการคอนฟิกค่า และหรือการติดตั้งค่าใดๆ หากลูกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มทางบริษัทจะทำเอกสารใบเสนอราคาเพื่อยืนยันการใช้บริการกับทางลูกค้าก่อนทุกครั้ง
 3. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร