รับงานสอนด้านระบบเครือข่ายนอกสถานที่ในราคาพิเศษ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

รับงานสอนด้านระบบเครือข่ายนอกสถานที่ในราคาพิเศษ

หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Network Admin, Server , Security, Firewall and Virtualization มีบริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตอบรับทุกความต้องการเรียนรู้ของลูกค้าทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ต่างๆ อย่างครบครัน ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในราคาพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ระบบ VMware ระบบ Firewall หรือระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ก็สามารถโทรมาปรึกษา หรือติดต่อเพื่อใช้บริการอบรมนอกสถานที่ได้ที่ 082-5674413 และ 086-4133928 

บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค่าบริการอบรมนอกสถานที่ของทางบริษัท ขึ้นอยู่กับคอร์สอบรม และจำนวนวันที่ใช้บริการ ราคาเหมาเป็นรายวัน เริ่มต้นที่วันละ 11,000 บาท สำหรับคอร์สอบรม 3 วันขึ้นไป ยกเว้นในบางหลักสูตร เช่น Firewall, Security, Virtualization ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 13,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละหลักสูตร ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าเดินทาง ค่าที่พัก ตามความเหมาะสม

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการอบรมแบบ Inhouse Training  หรือไปอบรมยังสถานที่ของท่าน กรุณาชำระเงินเพื่อจองวันเวลาอบรมล่วงหน้าเพื่อให้ทางบริษัททำการจองวันอบรม และจัดคิวงานให้กับทางวิทยากรล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้สะดวก ตรงนัด และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : นอกจากคอร์สอบรมทางด้านเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ ที่ทางบริษัทเปิดอบรมแล้ว ลูกค้ายังสามารถแจ้งคอร์สหรือเนื้อหาที่สนใจใช้บริการนอกสถานที่ มานำเสนอเพื่อให้ทางบริษัทจัดคอร์สหรือหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมให้กับท่านได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะพิจารณาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเป็นกรณีไป

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการอบรมกับเราด้วยดีเสมอมา