2. โปรโมชั่นอบรม Network Security - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

2. โปรโมชั่นอบรม Network Security

โปรโมชั่น Network Security อบรมพร้อมกัน 6 หลักสูตรทางด้าน Network และระบบความปลอดภัย ได้แก่

1. Basic Network and Security 

2. Fortigate Firewall Level 1

3. Fortigate Firewall Level 2 

4. Ethical Hacking Level 1 

5. Web Hacking 

6. Wireshark 

เหมาจ่ายในราคาก่อน VAT เพียง 24,500 บาท 

** สำหรับท่านที่มีพื้นฐานเน็ตเวิร์กระดับเบื้องต้นแล้ว ท่านสามารถอบรม 5 หลักสูตรที่เหลือในโปร ในราคาก่อน VAT เพียง 21,900 บาท 

** รับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6-8 ท่าน เพื่อเว้นระยะห่างในการอบรมช่วงโควิด

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายด้วยโปรโมชั่น Network Security อบรมกับเราที่ EZ-ADMIN Training Center