โปรโมชั่น หลักสูตร การติดตั้ง จัดการ และควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายด้วย Mikrotik ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่น หลักสูตร การติดตั้ง จัดการ และควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายด้วย Mikrotik ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ

     โปรโมชั่นสำหรับผู้ต้องการคอนฟิก Mikrotik เพื่อใช้ในการวางระบบเครือข่ายแบบครบวงจรตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพได้ เพราะ Mikrotik มีความสามารถที่หลากหลาย เราสามารถใช้ Mikrotik ในวางระบบเครือข่ายต่างๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน Switch, Router, Access Point, VLAN, VPN, QoS, Traffice Shaping, Load balance หรือระบบ Hotspot Authen รวมไปถึงงานด้านความปลอดภัยก็คือ Firewall

     ดังนั้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพียง Mikrotik ยี่ห้อเดียว ก็สามารถวางระบบเหล่านี้ได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปเรียนรู้อุปกรณ์เฉพาะด้านยี่ห้ออื่นๆ เลย ในโปรโมชั่นนี้จะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. MikroTik Router Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router
  2. MikroTik Router Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing
  3. MikroTik Router Level 3 : Mikrotik Firewall & Hardening & Traffic Control

อบรม 3 หลักสูตร เหมาจ่ายเพียง 12,900 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 15,300 บาท ประหยัดทันที 2,400 บาท

!!!!! ชำระเงินไม่เกิน 15 มกราคม 2562 รับส่วนลดอีก 1,000 บาท (สำหรับ 10 ท่านแรกเท่านั้น)

โปรโมชั่นอบรมด้านระบบเครือข่าย หลักสูตร MikroTik