โปรโมชั่นหลักสูตร Overall Professional Network Engineering and Security - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

โปรโมชั่นหลักสูตร Overall Professional Network Engineering and Security

อบรม 6 คอร์ส ในราคา 19,900 บาท จากราคาปกติ 30,600 บาท ประหยัดสูงถึง 10,700 บาท
แต่!!!!!!!!!!! ชำระเงินภายในเดือน ธันวาคมนี้ จ่ายเพียง 16,900 บาทเท่านั้น (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

โปรโมชั่นหลักสูตร Overall Professional Network Engineering and Security

     Network Configuration, Designing, Monitoring, Pentesting and Security เรียนครบ จบทุกเรื่อง ทั้งการติดตั้ง ออกแบบ มอนิเตอร์ระบบ ตรวจสอบช่องโหว่ และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

     ปัจจุบันงานด้านระบบเครือข่ายในระดับองค์กร ส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายและมักมีการเชื่อมต่อกับระบบการทำงานหลายส่วน ไม่ได้แยกส่วนการทำงานเฉพาะด้านเหมือนยุคก่อน ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนั้นๆ มาดูแล เช่น งานด้านระบบเครือข่ายก็ต้องใช้ Admin ด้าน Network โดยตรง ในขณะที่งานด้าน Services ต่างๆ ก็ต้องอาศัย Admin ที่มีความชำนาญด้านการคอนฟิก Server หรือในเรื่องความปลอดภัยก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการเจาะระบบ เป็นต้น

     Admin ที่ดูแลระบบเครือข่ายในยุคนี้ จึงต้องมีทักษะการทำงานรอบด้าน สามารถดูภาพรวมของระบบและออกแบบการเชื่อมต่อระบบที่มีความแตกต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลระบบขนาดเล็กและกลางด้วยตัวคนเดียวหรือใช้เพียงแค่ทีมงานเล็กๆ (2-3 คน) ก็เพียงพอแล้ว  

     หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านระบบเครือข่ายในหลายๆ ส่วนพร้อมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกระบวนการสำหรับการนำไปใช้งานจริงในระบบเครือข่ายปัจจุบันโดยเน้นไปที่การวางระบบอย่างไรให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่าย, การออกแบบระบบให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ, การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ, การมอนิเตอร์เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย และการตรวจสอบช่องโหว่และแนวทางการป้องกันด้วย NextGen Firewall

 รายละเอียดการอบรมมี ดังนี้

 1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่าย เพื่อเข้าใจถึงการทำงานและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ OSI Model และ TCP Model 
 2. การออกแบบระบบและการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพดีที่สุด ลดปัญหาการเกิดคอขวดของระบบ และป้องกันการถูกโจมตีต่างๆ จากผู้ไม่หวังดี
 3. หลักการคำนวณและจัดสรร IP อย่างไรให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่มีขนาดแตกต่างกัน
 4. การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐานที่สำคัญและแนวทางการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น โดยทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การทำระบบ VPN เพื่อเชื่อมโยงระบบจากหลายสาขา และ Remote เครื่อง Server จากภายนอก เป็นต้น
 5. มอนิเตอร์การทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือใกล้เคียงกับสาเหตุหลักของปัญหามากที่สุด โดยมีข้อมูลสถิติและรายงานที่ใช้ในการอ้างอิงได้
 6. การทดสอบการเจาะช่องโหว่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของ Hacker (Penetration Testing)
 7. การตรวจสอบช่องโหว่ที่เกิดจากระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โปรแกรมและโปรโตคอลต่างๆ ในระบบเครือข่าย เพื่อหาวิธีป้องกันและปิดช่องโหว่ที่ตรวจพบ
 8. การตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติจากการทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบได้ว่ามีไวรัสหรือการโจมตีจาก Hacker และผู้ไม่หวังดีหรือไม่ ก่อนที่ระบบจะล่มเพราะถูกโจมตี หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลสำคัญในองค์กรจากไวรัสต่างๆ
 9. การติดตั้งและคอนฟิก NextGen Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ จาก Hacker, ไวรัส และการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู็ใช้ (Users) หรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับหัวข้อการอบรมแบ่งเป็น 6 หลักสูตร ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 15 วัน ดังนี้

 1. Network Basic 
 2. Mikrotik Level 1 
 3. Mikrotik Level 2 
 4. Wireshark 
 5. Network Firewall Fortigate Level 1
 6. Hacking Level 1

พิเศษ สมัครวันนี้ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร One Day Training ฟรีอีก 1 หลักสูตร (เปิดให้บริการปี 2563) ดังนี้

 • การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่งงาน Windows Server ให้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วย AutoHotkey
 • ก้าวสู่ระบบ Virtualization เพื่อสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายเสมือนจริงด้วย VMware ESXi
 • การทำระบบ Backup และ Replication เพื่อกู้คืนระบบและป้องกันไวรัสให้กับ VMware ESXi ด้วย Veeam Backup & Replication
 • ก้าวสู่อาชีพนักวางระบบเครือข่ายและทำระบบ Internet Hotspot ด้วย Mikrotik
 • การทำเครื่อง Server เพื่อให้บริการระบบ Internet Hotspot แบบมืออาชีพ สำหรับใช้งานในองค์กร อพาร์ตเมนท์ คอนโด โรงแรมหรือโรงเรียนขนาดใหญ่
 • การติดตั้งและวางระบบเครือข่ายแบบไม่มีฮาร์ดดิสก์ (Diskless) ในระดับองค์กร เพื่อลดภาระในการติดตั้ง ดูแล และจัดการเครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนมาก

!!!!ผู้เรียนสามารถจองเรียนหลักสูตรใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับ แต่ควรเริ่มจากหลักสูตร Network Basic ก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้อะไร?

 1. ผู้ต้องการก้าวสู่สายงานอาชีพด้านการวางระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ที่ต้องการมองภาพรวมการทำงานทั้งหมดได้ เพื่อใช้ในการวางระบบด้วยตัวเอง หรือวางแผน ควบคุมงานด้านการวางระบบเครือข่ายทั้งหมดได้
 2. ผู้ต้องการออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. สามารถมองภาพการทำงานของระบบเครือข่ายได้ลึกถึงในระดับแพ็กเก็ต รวมทัั้งยังสามารถดูแล แก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
 4. สามารถมองถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย ทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ โปรแกรม ไวรัส หรือ Hacker ที่เข้ามาโจมตี และหาวิธีป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

 พื้นฐานของผู้เรียน

  >>>ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน เพราะหลักสูตรนี้จะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง