โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

แนะนำโปรโมชั่นอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and security Training ทั้งในและนอกสถานที่ 

โปรโมชั่น “หลักสูตร FortiGate FCP (Fortinet Certified Professional) เพื่อเตรียมสอบและใช้งานจริง”

  • หลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ เพื่อใช้งานจริงได้ และแนวทางการเตรียมสอบให้ได้ Certificate ที่สำคัญของ FortiGate
  • เรียน 3 หลักสูตร 5 วัน + 1 วันสำหรับการติวสอบ
  • ลงเรียน 3 หลักสูตร (FortiGate L1 + FortiGate L2 + FortiAnalyzer) ได้สิทธิ์เข้าติวสอบฟรี 1 วัน พร้อมส่วนลดจาก 19,800 เหลือเพียง 13,600 บาทเท่านั้น (ราคาก่อน vat) 

เงื่อนไขการใช้โมชั่น

  • ชำระเงิน 15-30 พ.ค. 2567  จากราคาปกติ 19,800 บาท จ่ายเพียง 9,990 บาทเท่านั้น (ราคาก่อน vat)
  • ชำระเงินหลัง 30 พ.ค. ไม่เกิน 30 มิ.ย.2567 จากราคาปกติ 19,800 บาท จ่ายเพียง 13,600 บาทเท่านั้น (ราคาก่อน vat)
  • การอบรม สามารถดูตารางหน้าเว็บไซต์ แล้วจองอบรมในวันเวลาที่เลือกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

(กรณีจองวันอบรมแล้วติดปัญหาไม่สามารถมาอบรมได้ สามารถแจ้งเลื่อนได้ตามเงื่อนไขการอบรมของบริษัท)

 

โปรโมชั่นอบรมหลักสูตร Fortigate Firewall เพื่อสอบ certificate ของ Fortigate

 

สำหรับหลักสูตรในโปรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนตามหัวข้อการอบรมและการเตรียมสอบของ Fortinet Certified Professional (FCP) ซึ่งเป็น Certificate ล่าสุดและสำคัญต่อใช้งานอีกทั้งยังเสริมหัวข้อและแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในงานจริงได้

โดยประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

1. FortiGate Next Generation Firewall Level 1(2 วัน)

เรียนรู้ตั้งแต่ ทฤษฎีการออกแบบเพื่อวางตำแหน่งของ Firewall ในจุดที่ดีที่สุดและช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายได้ครอบคลุมมากที่สุด, หลักการกำหนด Policy & Rule ใน Firewall ให้ถูกต้อง เพื่อให้ลดภาระการทำงานของ Firewall และตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจกับมาตรฐานของ OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Firewall

ภาคปฏิบัติ จะเป็นการทำ Lab & Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการเซ็ตค่าการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ Firewall ด้วยตัวเอง เช่น กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น, การนำ Firewall เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การกำหนดค่า Policy ให้ได้อย่างที่ต้องการ โดยเน้นการทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้, การเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่ต่างวงแลนและตรวจสอบช่องโหว่ที่มาจากเครือข่ายภายนอกด้วย Firewall ได้, การป้องกันภัยคุกคามจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไวรัส Hacker และช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆ , การกรองเนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อควบคุมและให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม, การเชื่อมต่อเครือข่ายของแต่ละสาขาให้ปลอดภัยด้วย IPSec VPN การกำหนดค่า Virtual IP เพื่อลดความเสี่ยงของเว็บไซต์ภายในองค์กรที่ถูกโจมตีจากช่องโหว่ต่างๆของ Hacker, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ในรูปแบบต่างๆ ได้

2. FortiGate Next Generation Firewall Level 2 (2 วัน)

หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer Level 2 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับทดสอบการทำ LAB 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ คือ Attacker, Monitoring และ Protection เพื่อเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ของ Hacker การตรวจสอบ ติดตาม และคาดเดาพฤติกรรมของ Hacker และไวรัส ก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเครือข่าย รวมถึงวิธีการใช้ Next-Gen Firewall (Fortigate) เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีต่างๆ ซึ่งจาการทำ LAB เพื่อสร้างสถานะการณ์จำลองนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองภาพการใช้งาน Firewallเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้ Fortigateมาเชื่อมต่อกับ Radius Server หรือ Active Directory Server เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังฐานข้อมูลของ Server เหล่านี้ ในการดึง User accounts มาใช้งานร่วมกับระบบ Authenหรือ Single Sign On บนตัว Fortigateได้ เพื่อสร้างระบบการ Authenที่ง่ายต่อการ Login ในหลายระบบและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

3. FortiAnalyzerAdministrator (1 วัน)

FortiAnalyzerเป็นอุปกรณ์จัดเก็บ รวมรวม Log เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลในรูปแบบของ Report ที่สามารถปรับแต่งหรือดูข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำงานคู่กับ FortiGate รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ของ Fortinet

โดยหลักสูตรนี้จะให้ผู้เรียนได้สามารถกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ทั้งค่าเริ่มต้นการทำงาน การรักษาความปลอดภัย การ Register และจัดการเพื่อให้รับ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาวิเคราะห์ หรือแสดงข้อมูลที่ FortiAnalyzerรวมถึงการจัดการค่าการทำงานที่สำคัญ เช่น การจำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล กระบวนการทำงานของการเก็บ Log และการสร้าง Report ให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการ

หากต้องการสอบเพื่อได้ FCP Certificate ของ FortiGate จะต้องเลือกอีก 1 วิชา โดย FortiAnalyzerก็เป็น 1ในนั้น สำหรับโปรโมชั่นนี้เลือกให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเตรียมสอบ FortiAnalyzerเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานคู่กันกับ FortiGate มากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ

Exam (การติวสอบ) 1 วัน

รูปแบบการติวสอบ จะเลือกข้อสอบตัวอย่างมาอธิบายและเฉลยเพื่อทำความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนจดจำได้มากว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียว รวมถึงเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่กำหนด

ศูนย์อบรม Ez-admin Training Center เปิดโปรโมชั่นอบรมผ่าน ZOOM สมัครอบรม 3 หลักสูตร แถมฟรี 1 หลักสูตรทันที
 
โปรโมชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือต้องการจัดสรรเวลาเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะไม่จำเป็นต้องเรียนติดต่อกัน สามารถเลือกรอบเรียนที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ www.ez-admin.com ได้ตามสะดวก หรือดูย้อนหลังเพื่อทบทวนคอร์สที่สอนเสร็จแล้วผ่านทางกลุ่มปิดของ Facebook ได้อีกด้วย


อบรม หลักสูตรอบรม สอน หลักสูตรเน็ตเวิร์ก บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ Server, Firewall, Wireshark, Hacking, Security, Network, Windows Server, Linux Server, VMware, Wireshark
รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรโมชั่นนี้ ได้แก่

1. Basic Network and Security
2. FortiGate Firewall L1
3. FortiGate Firewall L2
4. VMware L1
5. VMware L2
6. Veeam Backup
7. Wireshark L1
8. Hacking L1
9. Hacking L2
10. Windows Server L1
11. Windows Server L2
12. Palo Alto L1
13. CCNA
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่เลือกเป็นตัวแถมฟรี! เป็นหลักสูตรที่มีราคาต่ำกว่าหลักสูตรที่ชำระค่าบริการอบรมปกติเท่านั้น
!!!ค่าบริการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาระบบเครือข่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโปรโมชั่นพิเศษ "โปรแพคคู่" อบรม 2 หลักสูตรคู่กัน (ไม่จำกัดหลักสูตร) รับส่วนลดทันที่ 800 บาท 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. อบรมในนามบริษัท สามารถแบ่งมาอบรมท่านละ 1 หลักสูตรได้ โดยส่งสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละท่านที่จะเข้าอบรมแนบมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

2. อบรมในนามบุคคล ต้องอบรมทั้ง 2 หลักสูตรด้วยตัวเอง ไม่สามารถขายคอร์ส หรือยกคอร์ส หรือแบ่งคอร์สให้ท่านอื่นมาอบรมแทนได้

3. การอบรมหากต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ ท่านจะต้องอบรมซ้ำในหลักสูตรที่เคยผ่านการอบรมครั้งแรกมาแล้ว และต้องได้รับใบรับรองการอบรมมาแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ : เงื่อนไขการอบรมซ้ำอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการอบรมซ้ำที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์

โปรโมชั่นอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์