โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

แนะนำโปรโมชั่นอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and security Training ทั้งในและนอกสถานที่ 

 

โปร VMware โปรนี้เปิดตัวด้วยหลักสูตร Basic Network ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก อบรม 4 หลักสูตรตั้งแต่ 

1. Basic Network and Security 

2. VMware Level 1

3. VMware Level 2

4. VeeamBackup 

เหมาจ่ายในราคาก่อน VAT เพียง 17,400 บาทเท่านั้น 

หมายเหตุ : สำหรับท่านใดที่มีพื้นฐานเน็ตเวิร์กแล้ว ก็สามารถเรียนเฉพาะ VMware เหมาไปที่ 3 หลักสูตรในราคาก่อน VAT เพียง 13,900 บาทเท่านั้น

โปรโมชั่นดีๆ สำหรับคนที่ต้องการอบรม  VMware โดยเฉพาะ

**รับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6-8 ท่านต่อรอบการอบรม เพื่อเว้นระยะห่างในการอบรมในช่วงโควิด

อบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ราคาถูกพิเศษด้วยโปรโมชั่น Network and Security กับศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่าย EZ-ADMIN Training Center

โปรโมชั่น Network Security อบรมพร้อมกัน 6 หลักสูตรทางด้าน Network และระบบความปลอดภัย ได้แก่

1. Basic Network and Security 

2. Fortigate Firewall Level 1

3. Fortigate Firewall Level 2 

4. Ethical Hacking Level 1 

5. Web Hacking 

6. Wireshark 

เหมาจ่ายในราคาก่อน VAT เพียง 24,500 บาท 

** สำหรับท่านที่มีพื้นฐานเน็ตเวิร์กระดับเบื้องต้นแล้ว ท่านสามารถอบรม 5 หลักสูตรที่เหลือในโปร ในราคาก่อน VAT เพียง 21,900 บาท 

** รับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6-8 ท่าน เพื่อเว้นระยะห่างในการอบรมช่วงโควิด

บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายด้วยโปรโมชั่น Network Security อบรมกับเราที่ EZ-ADMIN Training Center