บทความ Network - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

นำเสนอความรู้ดีๆ เพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ

     ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง สามารถวางระบบเครือข่ายไอทีเอง ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลดค่าใช้จ่าย และรองรับการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การกำหนดมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ที่จะใช้ภายใน องค์การ 

     มีจุดประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันควรสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ จากผู้แทนจำหน่ายรายเดียวกัน โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด นอกจากนี้การใช้ซอฟต์แวร์ หรือยูทิลิตี้ที่มีการทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บการตั้งค่าต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้สะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา หรือติดตั้งซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือเครื่องที่ถูกฟอร์แมต

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม