กู้ข้อมูลสูญหายอย่างง่ายด้วย RECOVER MY FILE - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

กู้ข้อมูลสูญหายอย่างง่ายด้วย RECOVER MY FILE

     สำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาข้อมูลสูญหายทั้งจากในฮาร์ดิสก์,การ์ดหน่วยความจำ,แฟลชไดฟร์,แผ่นฟล็อบปี้ดิสก์ หรือไฟร์ข้อมูลต่างๆอันเนื่องมาจากการลบข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเกิดจากพาร์ทิชั่นของไดฟร์ข้อมูลเหล่านี้เกิดความเสียหาย ในที่นี้ขอแนะนำโปรแกรมที่ชื่อ Recover My File ที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้สามารถนำไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาคืนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาทำให้ เพราะตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีขั้นตอนการใช้งานที่ไมยุ่งยาก แต่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม