เทคโนโลยี 10 GIGABIT ETHERNET - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

เทคโนโลยี 10 GIGABIT ETHERNET

     10 Gigabit Ethernet (หรือ 10 GE, 10 GbE, 10 GigE ซึ่งเรียกกันหลายชื่อ) เป็นมาตรฐานที่เปิดขึ้นในปี 2002 บนมาตรฐานของ IEEE Std 802.3ae-2002 ซึ่งเป็นระดับความเร็วสูงสุดของมาตรฐาน Ethernet แต่มีการระบุเวอร์ชั่นของ Ethernet โดยจะต้องมีอัตราข้อมูลเท่ากับ 10 Gbit/s IEEE Std 802.3ae-2002 (หรือมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet ) มีความแตกต่างต่างกันจากมาตรฐานEthernet ทั่วไป โดยฟังก์ชันที่ใช้งานจะมีการทำงานผ่านทางสายไฟเบอร์ออพติก และการทำงานในโหมดฟูล-ดูเพล็กซ์
     มาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet สามารถเพิ่มความสามารถให้กับโปรโตคอล IEEE 802.3ae โดยเพิ่มความเร็วได้ถึง 10 Gbps และรองรับการขยายความสามารถของแอพพลิเคชัน ให้ทำงานผ่านการลิงค์กันในเครือข่าย WAN ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการทำงานของแบนด์วิดธ์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 802.3 อีกด้วย

คลิกอ่านบทความทั้งหมด