ไวแม็กซ์ (WiMAX) คืออะไร - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

ไวแม็กซ์ (WiMAX) คืออะไร

     แต่เดิมนั้นรูปแบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Internet Wireless) มีรัศมีบริการระยะประมาณ 100 เมตรในที่โล่ง ถูกนำไปปรับใช้เพื่อบริการในองค์กรทุกระดับ เพราะค่าใช้จ่ายของเครือข่ายแต่ละวงประมาณ 3,000 บาท ซึ่งลดลงกว่าแต่ก่อนมาก ติดตั้งได้ง่าย อาจใช้เพียงวงเดียวสำหรับองค์กรขนาดเล็ก บ้านพักอาศัยอาจเลือกใช้เป็นเครือข่ายหลักในบ้านแทนระบบเครือข่ายแบบใช้สาย (Land Line) ที่เชื่อมต่อกันด้วยสายยูทีพี (UTP) แต่เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มมาแทนที่เครือข่ายไร้สายระยะใกล้ คือ ไวแม็กซ์ (WiMAX)

ไวแม็กซ์ (WiMAX) คืออะไร

     ไวแม็กซ์ (WiMAX) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Worldwide Interoperability for Microwave Access) คือ ไวแม็กซ์ เป็นเทคโนโลยีบนบรอดแบนด์แบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.16

     ไวแม็กซ์ เป็นมาตรฐานที่มีการวิวัฒนาการสำหรับการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่งจุดเชื่อมต่อไปยังอีกหลายจุดและทำงานได้ในรัศมีเป็นไมล์ๆ ในทำนองเดียวกันกับที่จุดฮอตสปอตขนาดใหย่เลยทีเดียว นอกจากการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ได้ในรัศมีเป็นไมล์ๆ แล้ว ไวแม็กซ์ยังมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ณ จุดฮอตสปอต มีช่องสื่อสารภาคพื้นดินไร้สาย และยังสามารถเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงอย่างที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องการ บางคนเรียกไวแม็กซ์ว่าเป็นไว-ไฟที่ใส่ยาโด๊ป

คลิกอ่านเพิ่มเติม