จาก ADSL MODEM สู่ ADSL MODEM/ROUTER อย่างง่ายๆ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

บทความ Network

จาก ADSL MODEM สู่ ADSL MODEM/ROUTER อย่างง่ายๆ

     โมเด็มสำหรับอินเทอร์เน็ต ADSL ที่เรารู้จักกันดีมักจะเป็นโมเด็มที่ใช้พอร์ต USB ซึ่งเป็นโมเด็มที่นิยมใช้กันในช่วงแรกๆ ที่ ADSL เข้ามาในบ้านเราแต่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ด้วยทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยทำเพื่อลดความยุ่งยากตรงจุดนี้จึงมีโมเด็มแบบอีเทอร์เน็ตเข้ามาแทน ซึ่งเป็นโมเด็มที่ต้องใช้การ์ดแลนควบคู่ไปด้วย เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีการ์ดแลนติดตั้งมาให้แล้ว (LAN on board) ทำให้การติดตั้งโมเด็มง่ายขึ้น โมเด็มแบบอีเทอร์เน็ตนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ เพียงแค่ต่อสายแลน (สาย UTP) เข้ากับโมเด็มและพอร์ตการ์ดแลนแล้วเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ จากนั้นสร้างคอนเน็กชันเหมือนกับการใช้โมเด็ม 56 K ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านและหมุนโมเด็มเท่านั้นก็ใช้งานได้แล้ว

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม